Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > Informacje > przemoc_w_rodzinie  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
przemoc_w_rodzinie

 Dane teleadresowe infrastruktury pomocowej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

  Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb z zakresu przeciwdziałnia przemocy w rodzinie stan na dzień 12 lipca 2017r.
  Instytucje na terenie Bydgoszczy świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie - stan na luty 2017r.
  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - stan na dzień 30 czerwca 2017r.
  Rejestr placówek tymczasowego schronienia - stan na dzień 30 czerwca 2017r.
  Wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim w 2017r.
  Wykaz powiatów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
  Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 2017r.
  Wykaz Zespołów Interdyscyplinarnych - stan na dzień 12 lipca 2017r.
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy