Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > Informacje > rach_bankowe  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
rach_bankowe

Numer rachunku bankowego dochodów – NARODOWY BANK POLSKI:
- za wydanie kserokopii z akt sprawy
94 1010 1078 0004 2022 3100 0000


Rachunek sum depozytowych– mBANK S.A.:
- poręczenia i zabezpieczenia majątkowe (konto oprocentowane )

44 1140 1052 0000 5973 5800 1001 (PLN)
17 1140 1052 0000 5973 5800 1002 (EUR)
60 1140 1052 0000 5973 5800 1004 (USD)
06 1140 1052 0000 5973 5800 1006 (GBP)

Dowody rzeczowe (konto nieoprocentowane)
76 1140 1052 0000 5973 5800 1007 (PLN)

Uwaga!

W przypadku dokonywania przelewów wpłat na konta prosimy o umieszczanie informacji dot.:
- jednostki prowadzącej sprawę,
- sygnatury akt,
- rodzaju zastosowanego środka zapobiegawczego,
- nazwiska wobec kogo został zastosowany środek zapobiegawczy.


>>>POWRÓT DO INFORMACJI

Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy