Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > aktualnosci > Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu  

aktualnosci: Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu

Tytuł

Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu 

Treść

Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Okrzei 10 w Bydgoszczy    , mając na względzie uregulowania zawarte w   Ustawie  o języku migowym i innych środkach komunikowania się  z dnia 19 sierpnia  2011 roku  ( Dz. U 2011,,Nr 209, poz. 1243) , w zakresie :
-przyjmowania  interesantów w sprawach skarg i wniosków ( co do których stosuje się przepisy działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego )  oraz
-rozpoznawania  wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji  publicznej ( co do rozstrzygnięć podlegających kontroli sądów administracyjnych  )
wprowadza następujące zasady dotyczące  kontaktu  osób  uprawnionych  zgodnie z treścią art. 3  ust. 5 ustawy  z dnia 19 sierpnia 2011 , a więc doświadczających  trwale  lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji  narządu słuchu , wzroku lub łącznego wystąpienia  tych dysfunkcji
z prokuratorami i urzędnikami Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy :
1.Umożliwia się  kontakt  telefoniczny z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy  pod numerem   telefonu 52-32 33 150 oraz  korzystanie z poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@bydgoszcz.po.gov.pl 
2. Uruchamia  się komunikację  za pośrednictwem komunikatorów  internetowych  Skype   ,przy czym identyfikator Skype  zostanie podany w następnym  Komunikacie po aktywacji konta
3.Gwarantuje się  możliwość   przesyłania  do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy  pism w zakresie skarg i wniosków o udostępnienie  informacji publicznej na następujący numer faxu 52- 32 17 507 
4. Zapewnia się bezpłatną  możliwość  korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego  lub tłumacza przewodnika podczas bezpośredniego kontaktu z prokuratorem lub urzędnikiem  , przy czym obliguje się   osoby uprawnione do zgłoszenia chęci bezpośredniego kontaktu z prokuratorem w zakresie skarg i wniosków  oraz wniosku o udostępnienie  informacji publicznej , co najmniej na 3 dni robocze przed tym kontaktem , z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Nadmienia się ,iż Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy korzysta z usług biegłych tłumaczy języka migowego :
Bożeny Borowskiej – zam. Bydgoszcz 85-356 , ulica Orna 92 , telefon 663 802 893
Marka Strojewskiego  -zam. Bydgoszcz 85-412 ulica Siedlecka 55 , telefon  665-888-680 
 
Powyższe ogłoszenie wraz z załącznikiem w postaci treści przedmiotowej ustawy w formie pliku do pobrania w celu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku  umieszczono  na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Informacja  powyższa zostanie  upowszechniona ponadto  poprzez jej zamieszczenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibach wszystkich prokuratur okręgu bydgoskiego .
          
 

 

Wygasa

2012-11-13 
Załączniki
Ustawa.pdf    
Utworzony o 2012-04-18 12:52  przez Grzegorz Zawadziński 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-11-14 15:02 , autor ostatniej modyfikacji: Piotr Rymaszewski 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy