Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > aktualnosci > W związku z obchodzonym w dniu 18 października 2013 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji w dniach od 14 do 18 odbędą się obchody Tygodnia Mediacji pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.  

aktualnosci: W związku z obchodzonym w dniu 18 października 2013 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji w dniach od 14 do 18 odbędą się obchody Tygodnia Mediacji pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.

Tytuł

W związku z obchodzonym w dniu 18 października 2013 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji w dniach od 14 do 18 odbędą się obchody Tygodnia Mediacji pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. 

Treść

 
         „Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia " (prof. dr hab. Ewa Bieńkowska).
Postępowanie mediacyjne daje stronom możliwość współdecydowania
w swojej sprawie. Pozwala poznać i zrozumieć stanowisko drugiej strony. Ułatwia wzajemne relacje między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa po popełnieniu przestępstwa i umożliwia wspólne funkcjonowanie
w społeczeństwie bez poczucia krzywdy czy zagrożenia.
Pozytywnymi aspektami w procesie mediacji jest wypracowanie przez strony przy udziale mediatora satysfakcjonującej ugody, a przede wszystkim uzyskanie szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za doznaną krzywdę od sprawcy przestępstwa.
 
Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych regulują przepisy:
- Kodeksu postępowania karnego wart. 23 a, 40-42, 492-494, 619 §2 ,
- Kodeksu karnego w art. 53,
- Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 13.06.2003r. w sprawie
  postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2003r. nr 108,
  póz. 1020).
Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub policja może z inicjatywy lub za zgodą obu stron skierować sprawę do postępowania mediacyjnego (art. 23a § 1 kpk).
W przypadku nie wyrażenia zgody na rozpoczęcie lub kontynuowanie mediacji, mediacja zostaje przerwana.
Postępowanie mediacyjne jest poufne - uzyskane w jego trakcie informacje nie mogą być wykorzystywane ani przez mediatora, ani na użytek postępowania karnego.
Koszty postępowania mediacyjnego nie obciążają w żadnym zakresie stron postępowania. Ponosi je Skarb Państwa, (art. 619 § 2 kpk).
 

Wygasa

2013-10-25 
Załączniki
Plakat_MDM_2013.jpg    
Utworzony o 2013-10-10 14:04  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-10 14:05 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy