Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > aktualnosci > Ważne! Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu  

aktualnosci: Ważne! Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu

Tytuł

Ważne! Ogłoszenie dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu 

Treść

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Okrzei 10 w Bydgoszczy, mając na względzie uregulowania zawarte w Ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.), w zakresie:

- przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków (co do których stosuje się przepisy działu VIII kodeksu postępowania  administracyjnego)
oraz
- rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (co do rozstrzygnięć podlegających  kontroli sądów administracyjnych)

wprowadza następujące zasady dotyczące kontaktu osób uprawnionych zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku, a więc doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji – z prokuratorami i urzędnikami Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy:
 
1. Umożliwia się kontakt telefoniczny z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy pod numerem telefonu: 52 - 32 33 150 oraz korzystanie z poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@bydgoszcz.po.gov.pl.
 
2. Uruchomiono komunikację za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype o identyfikatorze – pobydgoszcz.
 
3. Gwarantuje się możliwość przesyłania do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy pism w zakresie skarg i wniosków o udostępnienie informacji publicznej na następujący numer faksu: 52 - 32 17 507.
 
4. Zapewnia się bezpłatną możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika podczas bezpośredniego kontaktu z prokuratorem lub urzędnikiem, przy czym obliguje się osoby uprawnione do zgłoszenia chęci bezpośredniego kontaktu z prokuratorem w zakresie skarg i wniosków oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym kontaktem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 
Nadmienia się, iż Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy korzysta z usług biegłych tłumaczy języka migowego:
Bożeny Borowskiej – zam. Bydgoszcz 85-356, ulica Orna 92, telefon 663 802 893
Marka Strojewskiego – zam. Bydgoszcz 85-412, ulica Siedlecka 55, telefon 665 888 680.
 
Powyższe ogłoszenie wraz z załącznikiem w postaci treści przedmiotowej ustawy w formie pliku do pobrania w celu realizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku umieszczono na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Informacja powyższa zostanie upowszechniona ponadto poprzez jej zamieszczenie w miejscach publicznie dostępnych w siedzibach wszystkich prokuratur okręgu bydgoskiego.
 

Wygasa

2020-03-16 
Załączniki
Utworzony o 2015-09-25 10:36  przez Łukasz Grosskreutz 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-17 13:41 , autor ostatniej modyfikacji: Admin 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy