Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy  

oferty: Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy

Tytuł

Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy 

Treść

Powołana ZarządzeniemProkuratora Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 2019roku, numer 33/19, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 5 kwietnia 2019 roku trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy, informuje że na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy zostałazakwalifikowana:
 
1. Pani Agnieszka Urbańska  (17,00 -  pkt łącznie)
 
Ponadto komisja konkursowa na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z póżn. zm.) utworzyła listę rezerwową według uzyskanych punktów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Listę rezerwową tworzą następujący kandydaci:
1. Pan Damian Organiak
2. Pan Damian Kuźmiński
3. Pani Ewa Michałowska
4. Pani Joanna Małkińska
5. Pan Krzysztof Karpiński
6. Pani Ewelina Jagodzińska
7. Pani Marta Cierpisz
8. Pani Monika Kubik
9. Pan Michał Hoga
10. Pan Karol Nowak
 
 
Sekretarz                                Przewodniczący Komisji

Wygasa

2019-12-08 
Załączniki
Utworzony o 2019-04-08 10:34  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-09 11:26 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy