Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > PO IV WOS 1111.3.2020  

oferty: PO IV WOS 1111.3.2020

Tytuł

PO IV WOS 1111.3.2020 

Treść

                                          Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2020 roku
 
PO IV WOS 1111.3.2020                                               
 
         Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy
 
            Powołana  Zarządzeniem  Prokuratora  Okręgowego w  Bydgoszczy, numer 15/20,  z dnia 11 lutego 2020 roku, zmienionego zarządzeniem, numer 21/20, z dnia 25 lutego 2020 roku, Komisja konkursowa po przeprowadzeniu, w dniach28 i 29 kwietnia 2020 roku, trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy, informuje że na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz – Południe w Bydgoszczy została zakwalifikowana:
 
                        Pani Monika Redczuk
 
         Ponadto komisja konkursowa na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z póżn. zm.) utworzyła listę rezerwową według uzyskanych punktów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
         Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Listę rezerwową tworzą następujący kandydaci:
 
                        1. Pani Jagoda Szabowska
                        2. Pani Marta Żołdowicz
                        3. Pani Anetta Wróbel
                        4. Pani Patrycja Śmigiel
                        5. Pan Jakub Szymański
                        6. Pani Kamila Ziółkowska
                        7. Pan Łukasz Gościniak
 
 
Sekretarz                                                         Przewodniczący Komisji

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2020-04-30 10:00  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-04-30 10:05 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy