Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > PO IV WOS 1112.3.2020  

oferty: PO IV WOS 1112.3.2020

Tytuł

PO IV WOS 1112.3.2020  

Treść

Ogłoszenie Komisji powołanej  do przeprowadzenia  konkursu na umowę na zastępstwo w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy
 
              Powołana Zarządzeniem Prokuratora Okręgowego w Bydgoszczy  Nr 114.2020 z dnia  29 października 2020 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 18 listopada 2020 roku pierwszego  etapu konkursu  dla kandydatów na umowę na zastępstwo w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy  informuje, że do  drugiego i zarazem trzeciego etapu konkursu  zakwalifikowano następujących kandydatów:

1. Białecki Tomasz
2. Bryl - Klóska Anna
3. Ignaszak Marta
4. Klar Paulina
5. Kosińska Iwona
6. Lewandowska Aleksandra Monika
7. Lewandowska Patrycja
8. Łusiak Kinga
9. Marchlewski Daniel
10. Mrozińska Agnieszka
11. Pozorska Anna
12. Wienczek Sara
13. Włodarczyk Julia
14.  Wrzyszcz Oliwia
 
             Drugi i zarazem trzeci etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności , odbędzie się w dniach 30 listopada 2020 i 1 grudnia 2020 roku od godziny 8.00 w sali  konferencyjnej budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy przy ulicy Okrzei 10.
 
            W dniu 30 listopada 2020 roku winni stawić się następujący kandydaci:
 
1.Białecki Tomasz - godzina 8.00
2. Bryl - Klóska Anna -godzina 8.45
3.Ignaszak Marta -godzina 9.25
4. Klar Paulina -godzina 10.30
5. Kosińska Iwona -godzina 11.15
6.Lewandowska Aleksandra Monika -godzina 12.00
7.Lewandowska Patrycja  -godzina 12.45
 
       W dniu 1 grudnia 2020 roku winni stawić się następujący kandydaci:
 
1.Łusiak Kinga - godzina 8.00
2. Marchlewski Daniel- godzina 8.45
3.Mrozińska Agnieszka -godzina 9.25
4.Pozorska Anna - godzina 10.30
5.Wienczek Sara -godzina 11.15
6.Włodarczyk Julia -godzina 12.00
7.Wrzyszcz Oliwia -godzina 12.45
 
Uwaga!
 Przystępujący do sprawdzianu zobowiązani są do okazani dowodu osobistego.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno Kandydatów biorących udział w rekrutacji, jak i  Pracowników, Prokuratura Okręgowa
w Bydgoszczy przyjęła  następujące zasady zmierzające do minimalizacji zaistnienia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa w procesie rekrutacji:
1. Kandydaci biorący udział w konkursie zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego
w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy: - na  terenie  Prokuratury Okręgowej w  Bydgoszczy  może  przebywać  wyłącznie  osoba  zdrowa,   bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
- nie mogą zgłaszać się osobiście do Prokuratury Okręgowej: osoby, które są chore (kaszel, katar, gorączka), odbywają kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, przebywają z osobą w kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych,
- na wyznaczone spotkanie rekrutacyjne należy zgłosić się nie wcześniej niż 15 minut przed wyznaczonym czasem, ochrona budynku dysponuje listą kandydatów zaproszonych na konkurs. Osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku prokuratury,
- przy wejściu do budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy należy poddać się pomiarowi temperatury ciała — osoby z podwyższoną temperaturą powyżej 37,5 stopnia C oraz osoby z temperaturą powyżej 37 stopni C noszące wyraźne objawy infekcji nie będą wpuszczane do gmachu Prokuratury,
- kandydaci  poruszając się na terenie Prokuratury Okręgowej zobowiązani są  do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za pomocą m.in.: maseczki lub przyłbicy,
- przed  wejściem  na teren Prokuratury   oraz na  salę konkursową każdy  Kandydat zobowiązany jest zdezynfekować ręce, także jeżeli ma założone rękawiczki,
- w budynku Prokuratury należy zachować 2 metry dystansu w stosunku do innych przebywających w nim osób.
2. Kandydaci uczestniczący w II i III etapie procedury konkursowej zobowiązani są posiadać własne środki ochrony osobistej maseczki/przyłbice, rękawiczki ochronne oraz z własny długopis.
3. Celem zachowania reżimu sanitarnego na Sali, w której odbywa się konkurs dopuszcza się poza składem Komisji obecność takiej ilości osób, aby na każdą z nich przypadało przynajmniej 4 m2 powierzchni sali.
 

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2020-11-19 09:26  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-19 09:27 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy