Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > PO IV WOS I110.5. 2021  

oferty: PO IV WOS I110.5. 2021

Tytuł

PO IV WOS I110.5. 2021 

Treść

Informacja
o wolnym stanowisku prokuratorskim w Prokuraturze Rejonowej Bydgoszcz. Północ w Bydgoszczy
 
Prokurator okręgowy w Bydgoszczy informuje, ze w Dzienniku Urzędowym
RzeczypospolitejP olskiej - Monitor Polski z dnia 23 marca 202b. poz. 292, na
podstawiea rt. 81 $I ustawyz dnia2 8 stycznia2 016 r. - Prawo o prokuraturze( Dz. U.
z202I r. poz. 66),ukazałosi ę obwieszczenieP rokuratoraG eneralnegoz dnia1 5m arca
202I r. o wolnych stanowiskachp rokuratorskichm, .in. na stanowiskop rokuratora
Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz- Północ w Bydgoszczy.
Uprawnieni asesorzyo kręgub ydgoskiego,z właszczao najdłuŻszymst azua sesorskim,
mogą zgłaszaÓs ię na to stanowisko.

Wygasa

 
Załączniki
PO_IV_WOS_1110_5_2021.PDF    
Utworzony o 2021-03-24 12:45  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-24 12:47 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy