Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > PO IV WOS 1111.3.2021  

oferty: PO IV WOS 1111.3.2021

Tytuł

PO IV WOS 1111.3.2021 

Treść

 Bydgoszcz, dnia 20 kwietnia 2021 roku

PO IV WOS 1111.3.2021
 
Ogłoszenie Komisji powołanej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko stażysty w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym
w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy
 
              Powołana  Zarządzeniem  Prokuratora  Okręgowego w  Bydgoszczy, numer 23/21,  z dnia 15 marca 2021 roku Komisja konkursowa po przeprowadzeniu w dniu 19 kwietnia 2021 roku drugiego i trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy w Wydziale VII Budżetowo – Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, informuje że na stanowisko stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Bydgoszczy została zakwalifikowana: Pani Małgorzata Rakoca
 
          Ponadto komisja konkursowa na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1241 z póżn. zm.) utworzyła listę rezerwową według uzyskanych punktów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób, rezygnacji kandydata bądź w sytuacji ustania stosunku pracy z osobą odbywającą staż urzędniczy przed ukończeniem tego stażu.
 
          Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego konkursu, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego konkursu. Listę rezerwową tworzy następujący kandydat:
 
1. Pani Patrycja Śmigiel
 
 
                                                    Sekretarz
 
                                            Przewodniczący Komisji
 

/MA

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2021-04-20 09:15  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-20 09:17 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy