Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > oferty > Nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej  

oferty: Nabór na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej

Tytuł

Nabór na  staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej  

Treść

OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE !
Aktualne oferty pracy znajdą Państwo tutaj.
 
I K 111/8/11
Prokurator Okręgowy w Bydgoszczy 0rganizuje w drodze konkursu nabór na  staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej w Wydziale Budżetowo-Administracyjnym
stanowisko - stażysta wymiar etatu – 1.

Główne obowiązki:
-prowadzenie ewidencji księgowej,
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- prowadzenie bieżącej korespondencji,
-obsługa programu finansowo-księgowego,
- sporządzanie sprawozdań;

Wykształcenie:
-wyższe, preferowane ekonomiczne (rachunkowość/finanse)
 
Wymagania konieczne:
- znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych i zamówień publicznych,
- umiejętność obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych,
-umiejętność obsługi Internetu i aplikacji biurowych (MS Word,  MS Excel) oraz programu Lex,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność w zakresie opracowywania analiz, opinii i wniosków, 
- odpowiedzialność, rzetelność i dokładność;

Wymagania pożądane:
- co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy - w księgowości budżetowej,
-umiejętność sprawnej organizacji pracy,
- zdolność analitycznego myślenia,
- operatywność,
- dyspozycyjność,
- umiejętność obsługi programu do bankowości elektronicznej (Videotel);
-  umiejętność obsługi programu Trezor, Płatnik
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:  
- kopia  dowodu osobistego,
- kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- życiorys i list motywacyjny;
Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
- kopie dokumentów  potwierdzających   doświadczenie  zawodowe,
- kopia dokumentu lub oświadczenie kandydata potwierdzające umiejętność obsługi komputera.
Dokumenty należy przesłać w terminie do:

20.02.2011 r.
 
na adres:
Prokuratura Okręgowa
ul. Okrzei 10,
85 – 317 Bydgoszcz
 
Inne informacje:
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 etapach(I- selekcja wstępna zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych, II-praktyczne sprawdzenie umiejętności, III-rozmowa kwalifikacyjna).Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej .
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.

Wygasa

2011-02-25 
Załączniki
Utworzony o 2011-02-04 15:26  przez Piotr Rymaszewski 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-12-05 10:05 , autor ostatniej modyfikacji: Piotr Rymaszewski 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy