Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > KOLEJNE ZATRZYMANIA I ZARZUTY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ WPROWADZANIEM DO OBROTU PRAWNEGO POŚWIADCZAJĄCYCH NIEPRAWDĘ I NIERZETELNYCH FAKTUR VAT  

:

Tytuł

KOLEJNE ZATRZYMANIA I ZARZUTY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ WPROWADZANIEM DO OBROTU PRAWNEGO POŚWIADCZAJĄCYCH NIEPRAWDĘ I NIERZETELNYCH FAKTUR VAT  

Treść

        Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje – prowadzone przez toruński Wydział Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji -  wieloosobowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się,w okresie od stycznia do końca 2018r., na terenie  Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i innych miejscowości, wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami (m.in. budowlanymi, złomem) oraz usługami (m.in. transportowymi, budowlanymi, reklamowymi), a faktycznie służącymi tzw. „kupowaniu kosztów”. Umożliwiano w ten sposób ustalonym podmiotom gospodarczym (odbiorcom nierzetelnych i nieprawdziwych faktur) nielegalne obniżanie podatku należnego w składanych deklaracjach podatkowych poświadczających nieprawdę.
        Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder (łącznie ponad 150 firm) fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług. Z ustaleń postepowania wynika, że działając w opisany wyżej sposób, członkowie grupy wprowadzili do obrotu blisko 5 tys. faktur. Ustalona na obecnym etapie śledztwa wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej 12  mln. zł.
        Zidentyfikowanie mechanizmu działania członków grupy oraz osób odpowiedzialnych stało się możliwie m.in. dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjno-rozpoznawczymCentralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, a także analizie danych gromadzonych przez organy skarbowe w nowych urządzeniach cyfrowych (JPK i STIR) umożliwiających zapobieganiu nadużyciom oraz skuteczną walkę z wyłudzeniami podatkowymi. Ponadto w sprawie tej zlecono przeprowadzenie ponad 100 przeszukań w siedzibach podmiotów związanych z działaniem grupy - w celu zabezpieczenia dokumentacji księgowej.
        W marcu 2019r. funkcjonariusze Policji zatrzymali kilkanaście osób, którym prokuratorzy przedstawili – w zależności od ustaleń śledztwa dotyczących roli każdej z nich oraz wartości uszczupleń podatkowych – zarzuty popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art.  258§1kk, art. 258§3 kk, art. 271a§1 kk, art. 277a§1 kk, art. 286§1 kk i inne, a także występków tzw. prania brudnych pieniędzy opisanych w art. 299§1 i 5  kk  oraz przestępstw karno-skarbowych.
        W toku dalszych czynności śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw związanych z opisaną wyżej działalnością (w tym tzw. „zbrodni vatowskich” kwalifikowanych z art. 277a§1 kk i art. 271a§2 kk) przedstawiono kolejnymośmiu osobom.
        W sprawie tej podejrzanych jest już łącznie 22 osoby (w tym wobec 9 stosowana jest kwalifikacja z art. 277a§1 kk i art. 271a§2 kk). Ośmiu podejrzanych przebywa – na wniosek prokuratora - w areszcie tymczasowym, zaś wobec pozostałych stosowane są nieizolacyjnie środki zapobiegawcze (dozory Policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju).
        W ramach śledztwa podejmowane są także liczne czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków o charakterze majątkowym. Prokurator wydał już w przedmiotowej sprawie szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, obejmujących m.in. pieniądze, wierzytelności, samochody oraz  udziały w nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości ponad 3 mln. zł.
        Za zarzucone podejrzanym czyny grożą surowe kary pozbawienia wolności - opisane w art. 277a§1 kk przestępstwo fałszowania faktur, których łączna wartość jest większa niż 10 mln zł., zagrożone jest karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności albo karą 25 lat pozbawienia wolności. Zbrodnię stanowią także czyny polegające na podrabianiu lub przerabianiu faktur, a także poświadczaniu w nich nieprawdy w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu (a także używaniu takich faktur jako autentycznych), których kwota należności ogółem wynosi ponad 5 milionów zł.(art. 270a§2 i 271a§2 kk).
        Zgodnie ze znowelizowanymi w marcu 2017r. przepisami prokurator może zawnioskować do Sądu o nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawców opisanych przestępstw jedynie w sytuacji, gdy zawiadomią oni organy powołane do ścigania i ujawnią wszystkie istotne okoliczności przestępstwa oraz związanych z nim czynów i ich sprawców, zanim organy ścigania się o nich dowiedziały. W przypadku zbrodni kwalifikowanej z art. 277a§1 kk dodatkowym warunkiem nadzwyczajnego złagodzenia kary jest konieczność dokonania zwrotu korzyści majątkowych osiągniętych z popełnionego przestępstwa w całości albo w istotnej części. Przepisy te stosuje się także odpowiednio do sprawców, którzy – już po wszczęciu postępowania – ujawnią organom ścigania istotne okoliczności przestępstwa oraz wskażą czyny pozostające z nim w związku i ich sprawców.
        Podobne instytucje – dotyczące przestępstw karnoskarbowych – przewidziane zostały w art. 16 i 16a kodeksu karno-skarbowego.
        Śledztwo pozostaje w toku.

Wygasa

2019-09-19 
Załączniki
Utworzony o 2019-04-18 14:57  przez SIPZAMO02\marsadmin 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-09-20 12:12 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy