Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > ZATRZYMANOCZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ M.IN. WYSTAWIANIEM NIERZETELNYCH FAKTUR VAT ORAZ tzw. PRANIEM PIENIĘDZY POCHODZĄCYCH Z POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW KARNOSKARBOWYCH  

:

Tytuł

ZATRZYMANOCZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ M.IN. WYSTAWIANIEM NIERZETELNYCH FAKTUR VAT ORAZ tzw. PRANIEM PIENIĘDZY POCHODZĄCYCH Z POPEŁNIANIA PRZESTĘPSTW KARNOSKARBOWYCH 

Treść

       Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje – prowadzone przez Zarząd w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji - wieloosobowe i wielowątkowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się w latach 2011-2013,w różnych miejscowościach na terenie kraju,popełnianiem przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych uszczuplaniem podatku od towaru i usług w zakresie obrotu towarami, w szczególności w postaci wyrobów stalowych.
       Mechanizm przestępczego działania polegał na wykorzystywaniu struktur podmiotów - spółek rejestrowanych na podstawione osoby (tzw. słupy), które były faktycznie kontrolowane przez członków grupy. W ramach ich funkcjonowaniapozorowano prowadzenie przez te podmioty działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami stalowymi, a następnieskładano organom podatkowym zawierające nieprawdę lub zatajające prawdę deklaracje podatkowe, zawyżając w nich podatek naliczony z tytułu rozliczenia faktur VAT zakupu towarów nie dokumentujących rzeczywistych transakcji gospodarczych.
       Działania te prowadziły w konsekwencji  do uszczupleń w zakresie podatku VAT w wielkich wartościach (w łącznej kwocie ponad 17 mln. zł.). Ponadto członkowie grupy tworzyli i ewidencjonowali nierzetelną dokumentację księgową oraz podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przestępstw karnoskarbowych (tzw. pranie pieniędzy).
       Do popełnienia zarzucanych członkom grupy przestępstw dochodziło m.in. w Krakowie, Opolu, Warszawie oraz Dąbrowie Górniczej.
       Zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił na sukcesywne rozliczanie członków grupy. Dotąd zarzuty dotyczące udziału w grupie oraz popełniania w jej strukturach przestępstw karnoskarbowych, a także przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy, usłyszało 11 osób, w tym kierujący grupą 40-letni Tomasz. R.
       W dniu 26 czerwca 2019r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji  zatrzymali – na zarządzenie prokuratora  - kolejne 4 osoby zaangażowane w opisany proceder. Osobom tym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art. 258§1 kk (udział w zorganizowanej grupie przestępczej),  art. 271 §3 kk w zb. z art. 270 §1 kk (podrabianie i posługiwanie się podrobionymi i poświadczającymi nieprawdę dokumentami),  art. 54 §1 kks w zb. z art. 55 §1 kks w zb. z 56 §1 kks i inne (występki karnoskarbowe związane zuchylaniem się od opodatkowania, tzw. firmanctwem oraz oszustwami podatkowymi), a także  art. 299 §5 w zw. z art. 299 §1 kk(tzw. pranie brudnych pieniędzy w porozumieniu z innymi osobami).
       Podejrzani nie przyznali się do zarzuconych im przestępstw.
Celem zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.
       W ramach śledztwa podejmowane są także czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków o charakterze majątkowym. Łączna wartość wydanych dotąd postanowień w tym przedmiocie to 2 487 000 zł.
       Zarzucone podejrzanym przestępstwa zagrożone są długoterminowymi karami pozbawienia wolności. Za czyn kwalifikowany z art. 299§5 kk grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
       Śledztwo pozostaje w toku.

Wygasa

2019-11-06 
Załączniki
Utworzony o 2019-06-28 07:39  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-07 10:24 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy