Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > ZATRZYMANO KOLEJNYCHCZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ M.IN. WYSTAWIANIEM NIERZETELNYCH FAKTUR VAT,WYŁUDZANIEMJ KREDYTÓW ORAZ tzw. PRANIEM PIENIĘDZY  

:

Tytuł

ZATRZYMANO KOLEJNYCHCZŁONKÓW ZORGANIZOWANEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ M.IN. WYSTAWIANIEM NIERZETELNYCH FAKTUR VAT,WYŁUDZANIEMJ KREDYTÓW ORAZ tzw. PRANIEM PIENIĘDZY  

Treść

         Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje – prowadzone przez Zarząd w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji - wieloosobowe i wielowątkowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się w latach 2011-2013,w różnych miejscowościach na terenie kraju,popełnianiem przestępstw gospodarczych oraz przestępstw skarbowych związanych uszczuplaniem podatku od towaru i usług w zakresie obrotu towarami, w szczególności w postaci wyrobów stalowych.
         Mechanizm przestępczego działania polegał na wykorzystywaniu struktur podmiotów - spółek rejestrowanych na podstawione osoby (tzw. słupy), które były faktycznie kontrolowane przez członków grupy. W ramach ich funkcjonowaniapozorowano prowadzenie przez te podmioty działalności gospodarczej w zakresie obrotu wyrobami stalowymi, a następnieskładano organom podatkowym zawierające nieprawdę lub zatajające prawdę deklaracje podatkowe, zawyżając w nich podatek naliczony z tytułu rozliczenia faktur VAT zakupu towarów nie dokumentujących rzeczywistych transakcji gospodarczych.
         Działania te prowadziły w konsekwencji  do uszczupleń w zakresie podatku VAT w wielkich wartościach (w łącznej kwocie ponad 17 mln. zł.). Ponadto członkowie grupy tworzyli i ewidencjonowali nierzetelną dokumentację księgową oraz podejmowali czynności, które miały na celu udaremnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przestępstw karnoskarbowych (tzw. pranie pieniędzy).
          Zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił na sukcesywne rozliczanie członków grupy. Zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełniania w jej strukturach przestępstw karnoskarbowych, przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a także przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy, usłyszały dotąd już 23 osoby, w tym kierujący grupą 40-letni Tomasz. R.
          W dniach 29-30 października 2019r. zatrzymano kolejne dwie osoby, tj. Anetę K. (byłą pracownicę jednego z warszawskich banków) i Danutę P. (księgową – byłą pracownicę biura rachunkowego). Prokurator przedstawił zatrzymanym kobietom zarzuty popełnienia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej szeregu przestępstw, w tym dotyczących wyłudzeń kredytów z banków i innych instytucji finansowych w znacznych kwotach (jeden z wyłudzonych kredytów  opiewał  na 1 mln. zł.)
         Podejrzane złożyły wyjaśnienia.
         Celem zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator zastosował wobec ww. środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczeń majątkowych.
          W ramach śledztwa podejmowane są także czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych kobiet grożących im kar i środków o charakterze majątkowym.
 Śledztwo pozostaje w toku.

Wygasa

2020-03-05 
Załączniki
Utworzony o 2019-11-04 14:33  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-03-06 13:15 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy