Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU UTRZYMAŁ W MOCY KARĘ 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI DLA ANIMATORA KULTURY ZA PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE PEDOFILSKIM  

:

Tytuł

SĄD APELACYJNY W GDAŃSKU UTRZYMAŁ W MOCY KARĘ 25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI DLA ANIMATORA KULTURY ZA PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE PEDOFILSKIM 

Treść

       W dniu 5 listopada 2019r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku – po rozpoznaniu apelacji złożonych m.in. przez prokuratora i obrońcę -  wydał wyrok w sprawie Marka M., animatora kultury oskarżonego o popełnienie łącznie 35 drastycznych przestępstw  o charakterze pedofilskim.
       Śledztwow tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe w Bydgoszczy, która w maju 2018r. skierowała przeciwko niespełna 40-letniemu mężczyźnie  obszerny akt oskarżenia, zarzucając mu seksualne wykorzystanie siedmiu  chłopców (w wieku od 6 do 12 lat) oraz kilkuletniej dziewczynki. Do czynów tych dochodziło cyklicznie w okresie od sierpnia 2015 roku do października 2016r. w Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowościach.
        Jak ujawniono, Marek M., nie tylko wykorzystywał zaufanie dzieci, ale także podstępnie podawał im środki znoszące możliwość świadomego odbioru bodźców i świadomej obrony w celu doprowadzania małoletnich do czynności seksualnych. Zdarzenia te utrwalał przy użyciu telefonu komórkowego.
        Zarzucone Markowi M. przestępstwa zostały zakwalifikowane z art. 200§1 kk (seksualne wykorzystanie małoletnich), art. 202§4 kk (utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich) i art. 197§3 pkt 2 kk (podstępne doprowadzanie małoletnich do obcowania płciowego).
        Na zabezpieczonych w miejscu zamieszkania mężczyzny nośnikach elektronicznych ujawniono ponadto kilkaset plików zawierających treści pornograficzne z udziałem dzieci, co legło u podstaw przedstawienia Markowi M. także zarzutu z art. 202§4a kk.
       Z uwagi na wyjątkowo bulwersujący sposób działania oskarżonego oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw czynów, których się dopuścił, prokurator w mowie końcowej wnioskował o wymierzenie mu kary łącznej pozbawienia wolności przy zastosowaniu art. 86§1a kk.
       Sąd uwzględnił wniosek prokuratora orzekając najsurowszą karę, tj. karę 25 lat pozbawienia wolności. Oprócz wieloletniego więzienia wobec Marka M. orzeczono zakaz kontaktowania się oraz zbliżania do pokrzywdzonych, a także środek karny w postaci dożywotniego zakazu zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów oraz działalności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi. Sąd zastosował wobec oskarżonego także środek zabezpieczający, nakazując jego umieszczenie - po odbyciu kary pozbawienia wolności - w zakładzie psychiatrycznym dla sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej, popełnionych w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych.
        Od wyroku odwołali się - składają własne apelacje – zarówno obrońca oskarżonego, jak i prokurator. Obrońca wskazywał na błędy natury proceduralnej, jakich miał dopuścić się Sąd I Instancji, domagając się m.in. częściowego umorzenia postępowania, częściowego uchylenia wyroku, a w pozostałej części  – orzeczenia przez Sąd  łagodniejszej kary.
        Prokurator domagał się zaśm.in. wymierzenia przez Sąd surowszych tzw. kar jednostkowych orzeczonych za poszczególne przypisane oskarżonemu przestępstwa.
        Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie przychylił się do apelacji obrońcy. Uwzględnił natomiast częściowo apelację prokuratora, wymierzając oskarżonemu surowsze kary jednostkowe. Ponadto Sąd utrzymał w mocy, jako karę łączną, karę 25 lat pozbawienia wolności, którą oskarżony – decyzją Sądu - ma odbywać w systemie terapeutycznym. W pozostałym zakresie Sąd utrzymał w mocy wyrok Sądu I Instancji.
         Orzeczenie  jest prawomocne.
 

Wygasa

2020-07-12 
Załączniki
Utworzony o 2019-11-07 10:26  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-13 15:48 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy