Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE POŻARU SKŁADOWISKA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI WSZEDZIEŃ  

:

Tytuł

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE POŻARU SKŁADOWISKA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI WSZEDZIEŃ 

Treść

      W listopadzie br. Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy zakończyła - wszczęte w maju 2018r. - śledztwo  dotyczące pożaru, który wybuchł 28 maja 2018r., w godzinach wieczornych, na składowisku odpadów w miejscowości Wszedzień, gm. Mogilno.
       Postępowanie w tej sprawie - pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy - prowadzili Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
       Do zdarzenia doszło na terenie użytkowanym m.in. przez spółkę Multikarbon. Pożar o dużej intensywności trwał do wczesnych godzin rannych następnego dnia, tj. 29 maja 2018r. Po zakończeniu akcji gaśniczej, przedstawiciele służb, tj.: Policji, Straży Pożarnej, Wojewody, organów samorządowych oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, przeprowadzili kompleksowe oględziny miejsca zdarzenia,  dokonali niezbędnych pomiarów oraz pobrali próbki gleby i wody do badań specjalistycznych.
       Celem postępowania było ustalenie przyczyny powstania oraz rozprzestrzenienia się ognia na składowisku. Przedmiotem śledztwa objęto także sygnalizowane, m.in. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, nieprawidłowości w składowaniu zdeponowanych na terenie składowiska odpadów.
        Analiza całokształtu zebranego w spawie materiału dowodowego, w tym opinii biegłych, pozwoliła na dokonanie ustaleń dotyczących sposobu prowadzenia przez spółkę Multikarbon na badanym terenie działalności polegającej m.in. na składowaniu odpadów, w tym kwalifikowanych jako odpady niebezpieczne.
        Ustalono, że w okresie od września do grudnia 2016r. spółka zgromadziła na tym terenie ponad 800 ton odpadów, w tym ponad 550 ton odpadów niebezpiecznych, w sposób naruszający przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.  Były one deponowane na terenie otwartym, nieutwardzonym (bez wymaganego zabezpieczenia), w sposób nieselektywny, przemieszany, wielopoziomowy oraz wielowarstwowy. Takie postępowanie z odpadami nie spełniało wymagań z zakresu ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, a także powodowało niebezpieczeństwo zaistnienia zdarzenia w postaci pożaru oraz eksplozji materiałów łatwopalnych.
         W efekcie poczynionych ustaleń dwóm udziałowcom spółki - Robertowi A. oraz Stanisławowi R., a także jej pracownikowi - Krzysztofowi P.  przedstawiono zarzuty popełnienia wspólnie i w porozumieniu przestępstwa  kwalifikowanego z art. 183§1 kk w zb. z art. 164§2 kk w zw. z art. 11§2 kk.  Nie przyznali się do jego popełnienia.
         Akt oskarżenia przeciwko ww. osobom został skierowany do Sądu Rejonowego w Mogilnie.
         Oskarżonym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
   

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2019-11-28 10:22  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-28 10:22 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy