Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > KOLEJNE ZATRZYMANIA I ZARZUTY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ WPROWADZANIEM DO OBROTU PRAWNEGO POŚWIADCZAJĄCYCH NIEPRAWDĘ I NIERZETELNYCH FAKTUR VAT  

:

Tytuł

KOLEJNE ZATRZYMANIA I ZARZUTY DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ WPROWADZANIEM DO OBROTU PRAWNEGO POŚWIADCZAJĄCYCH NIEPRAWDĘ I NIERZETELNYCH FAKTUR VAT  

Treść

         Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje – prowadzone przez toruński Wydział Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji -  wieloosobowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się,w okresie co najmniej od początku stycznia do końca 2017r. do co najmniej kwietnia 2019 r., na terenie  Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i innych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego, wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT,opiewających na znaczne kwoty, a dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami (m.in. budowlanymi, złomem) oraz usługami (m.in. transportowymi, budowlanymi, reklamowymi), a faktycznie służących tzw. „kupowaniu kosztów”. Umożliwiano w ten sposób ustalonym podmiotom gospodarczym (odbiorcom nierzetelnych i nieprawdziwych faktur) nielegalne obniżanie podatku należnego w składanych deklaracjach podatkowych poświadczających nieprawdę.
        Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder (łącznie ponad 200 firm) fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług. Z ustaleń postepowania wynika, że działając w opisany wyżej sposób, członkowie grupy wprowadzili do obrotukilka tys. faktur. Ustalona na obecnym etapie śledztwa wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej13 mln. zł.
        Zidentyfikowanie mechanizmu działania członków grupy oraz osób odpowiedzialnych stało się możliwie m.in. dzięki szeroko zakrojonym działaniom operacyjno-rozpoznawczymCentralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym, a także analizie danych gromadzonych przez organy skarbowe w nowych urządzeniach cyfrowych (JPK i STIR) umożliwiających zapobieganiu nadużyciom oraz skuteczną walkę z wyłudzeniami podatkowymi. Ponadto w sprawie tej zlecono przeprowadzenie ponad 100 przeszukań w siedzibach podmiotów związanych z działaniem grupy - w celu zabezpieczenia dokumentacji księgowej.
          Dotąd rozliczono w sprawie 23  osoby, którym prokuratorzy przedstawili – w zależności od ustaleń śledztwa dotyczących roli każdej z nich oraz wartości uszczupleń podatkowych – zarzuty popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art.  258§1i § 3 kk, art. (udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kierowania nią), art. 270§1 kk (podrabiania dokumentów), art. 271 §3 kk (poświadczania nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych), art. 271a§1 i 2 kk i art. 277a§1 kk (tzw. „zbrodnie vatowskie” polegające m.in. na wystawianiu faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności o charakterze podatkowym, których kwota należności ogółem przekracza 10 mln zł., czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu), art. 286§1 kk (oszustwa) i inne, a także występków tzw. prania brudnych pieniędzy opisanych w art. 299§1 i 5  kk  oraz przestępstw karno-skarbowych. Podejrzanym grożą długoterminowe kary pozbawienia wolności – za przestępstwo opisane w art. 271a§2 kk na czas nie krótszy od 3 lat pozbawienia wolności, zaś za zbrodnię z art. 277a§1 kk – nawet 25 lat pozbawienia wolności.
         Aktualnie w areszcie tymczasowym przebywa – na wniosek prokuratora dwóch podejrzanych - zaś wobec pozostałych stosowane są nieizolacyjnie środki zapobiegawcze (dozory Policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju).
        W dniu 3 grudnia 2019r. funkcjonariusze Centralnego Biura Policji zatrzymali do sprawy kolejne trzy osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia – w ramach zorganizowanej grupy przestępczej - czynów kwalifikowanych m.in. jako oszustwa (w stosunku do mienia znacznej wartości),  fałszowania faktur VAT (tzw. zbrodni vatowski opisanych w art. 271a§2 kk), a także występków karnoskarbowych.
        Rola tych osób polegała na tym, że będąc pracownikami bydgoskiego oddziału spółki H.T. stworzyli system fikcyjnego dokumentowania nabyć towaru w postaci złomu pochodzącego od osób nie będących czynnymi podatnikami podatku VAT oraz z niewiadomych źródeł, jego zaksięgowania i rozliczenia poprzez stworzenie fikcyjnej dokumentacji potwierdzającej rzekome dostawy i odbiór pieniędzy. Z ustaleń śledztwa wynika, że łącznie osoby te wprowadziły do obrotu prawnego fikcyjne faktury o łącznej wartości brutto ponad  7 800 000 zł., narażając na uszczuplenie podatek VAT w kwocie niemal półtora miliona  zł.
        Po wykonaniu czynności z ww. podejrzanymi prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec jednego z nich. Sąd podzielił argumentację prokuratora, aresztując podejrzanego na 3 miesiące. Wobec pozostałych dwojga podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym (dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe).
        W ramach śledztwa podejmowane są takżeliczne czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków o charakterze majątkowym. Prokurator wydał już w przedmiotowej sprawie szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, obejmujących m.in. pieniądze, wierzytelności, samochody oraz  udziały w nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości ponad 3 mln. zł.
        Śledztwo pozostaje w toku.
 

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2019-12-05 11:59  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-05 11:59 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy