Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE BYDGOSKIEGO WĄTKU DOTYCZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ KORPORACJI FINANSOWEJ „SKARBIEC”  

:

Tytuł

AKT OSKARŻENIA W SPRAWIE BYDGOSKIEGO WĄTKU DOTYCZĄCEGO DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ KORPORACJI FINANSOWEJ „SKARBIEC” 

Treść

        W dniu 31 grudnia  2019r. Prokuratura Okręgowa w  Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  akt oskarżenia  dotyczący przestępstw popełnianych w latach 2005-2015 w związku z działalnością przedstawicieli Polskiej Korporacji Finansowej „SKARBIEC” sp. z o.o. (pierwotnie z siedzibą w Gdańsku).
        Śledztwo - prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy - dotyczyło bydgoskiego wątku związanego z funkcjonowaniem ww. spółki, zajmującej się w latach 2005-2015r. udzielaniem pożyczek gotówkowych, tj. jej agentów i przedstawicieli działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Aktem oskarżenia objęto siedmioro podejrzanych, którym zarzucono wyłudzanie od potencjalnych klientów Korporacji „SKARBIEC” (funkcjonującej pod późniejszymi nazwami „Pożyczka gotówkowa” oraz „Pomocna pożyczka”) opłat pobieranych przy zawieraniu z nimi umów przedwstępnych.
        Podejrzani to byli pracownicy (doradcy finansowi, kierownicy biur) zatrudnieni w latach 2005-2015 w ww. Korporacji.  Jak ustalono w toku śledztwa – wprowadzali oni osoby chętne do uzyskania oferowanych przez spółkę pożyczek w błąd co do  rzeczywistego zamiaru wywiązania się z zawieranych umów, a także co do istotnych warunków przedwstępnych umów oraz konsekwencji odstąpienia od nich. Kreowano  u pokrzywdzonych  przekonanie, że dokonana przez nich wpłata wymaganej tzw. opłaty przygotowawczej gwarantuje im otrzymanie pożyczki bez złożenia żadnych dodatkowych zabezpieczeń. Jednocześnie zatajano przed potencjalnymi klientami - wbrew treści zawieranych umów - faktyczne terminy i warunki przyznawania pożyczek, nie informowano o konieczności złożenia przez pożyczkobiorców dodatkowych zabezpieczeń gwarantujących jej wypłatę, zapewniano, że w razie odstąpienia od umowy lub w przypadku nieotrzymania pożyczki, opłata przygotowawcza zostanie w całości zwrócona lub będzie zaliczona na poczet przyszłych rat. Klienci byli informowani o istotnych warunkach umowy i uzyskania pożyczki dopiero po dokonaniu wpłaty opłaty przygotowawczej, która - jak się później okazywało – nie podlegała zwrotowi.
        W opisany wyżej sposób działaniami podejrzanych zostało pokrzywdzonych ponad 1000 osób na łączną kwotę niespełna 2,5 mln zł.
        Zachowanie podejrzanych zostało zakwalifikowane jako oszustwo stypizowane w art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk, przy przyjęciu, że sprawcy uczynili sobie z jego popełnienia stałe źródło dochodu.
        Troje z podejrzanych przyznało się do popełnienia zarzuconych im przestępstw – wobec nich wystąpiono do Sądu z wnioskami o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy.
        Prokurator w toku śledztwa - mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia przyszłych kar i środków o charakterze majątkowym – zabezpieczył mienie podejrzanych do łącznej kwoty ponad 300 000 zł. (w tym poprzez dokonanie wpisów hipotek przymusowych  na nieruchomościach).
        Za objęte aktem oskarżenia przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 10 lat.

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2020-01-22 07:34  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-24 13:30 , autor ostatniej modyfikacji: Admin 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy