Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_anonsy > ROZBITO ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ OSZUSTWAMI ZWIĄZANYMI Z OBROTEM SAMOCHODAMI. TRZYMIESIĘCZNY ARESZT DLA MĘŻCZYZNY KIERUJĄCEGO GRUPĄ ORAZ JEGO POMOCNIKA.  

:

Tytuł

ROZBITO ZORGANIZOWANĄ GRUPĘ PRZESTĘPCZĄ ZAJMUJĄCĄ SIĘ OSZUSTWAMI ZWIĄZANYMI Z OBROTEM SAMOCHODAMI. TRZYMIESIĘCZNY ARESZT DLA MĘŻCZYZNY KIERUJĄCEGO GRUPĄ ORAZ JEGO POMOCNIKA. 

Treść

          Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje – prowadzone przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – wieloosobowe śledztwo dotyczące działalności, m.in. na terenie Bydgoszczy, zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie,  w okresie od stycznia 2018r. do września 2020r.,  zajmowali się oszustwami związanymi z obrotem samochodami.
          Jak ujawniono w toku śledztwa, działania grupy koncentrowały się na nabywaniu poza granicami kraju uszkodzonych pojazdów osobowych, które - po ich przetransportowaniu do Polski - były poddawane prowizorycznej naprawie  (mającej na celu zawyżenie ich realnej wartości). Tak przygotowane samochody były następnie nabywane przez podstawione osoby (tzw. słupy) reprezentujące nierzetelne podmioty gospodarcze. Nabycie to odbywało się poprzez uzyskanie finansowania w formie leasingu. Finansujący operację fundusz leasingowy, zawierając umowę z leasingobiorcą, był w ten sposób  wprowadzany w błąd, co do faktycznej wartości finansowanego przez siebie pojazdu. 
         Członkowie grupy zakupione w opisany sposób pojazdy doprowadzali następnie  do ich uprzedniego, tj. powypadkowego stanu, po czym wykorzystywali je do pozorowanych kolizji drogowych. Celem ich działania było wyłudzanie nienależnych odszkodowań od ubezpieczycieli.
          Grupa przestępcza kontrolowała kilkanaście podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych na tzw. "słupy”. Kilka z nich zajmowało się sprowadzaniem z zagranicy uszkodzonych samochodów osobowych, celem kolejnych było natomiast zawieranie umów z firmami leasingowymi na podstawie  nierzetelnych dokumentów oraz oświadczeń o przychodach (z jak ujawniono - znacząca większość podmiotów nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej, zostały zarejestrowane wyłącznie na potrzeby przestępczego procederu).
        W efekcie ponad półtorarocznego śledztwa ustalono personalia osób odgrywających w opisanym procederze kluczowe role oraz osób współdziałających z członkami grupy. Tworzyli oni hermetyczne, przestępcze środowisko, którym kierował - znany organom ścigania mieszkaniec Bydgoszczy – czterdziestopięcioletni Marcin W.  Jego najbliżsi współpracownicy, wykonując jego bezpośrednie polecenia, w ramach podziału ról, odpowiadali za rozliczenia finansowe z firmami leasingowymi i ubezpieczeniowymi, a także firmami-„słupami” oraz za koordynowanie obiegu dokumentów księgowych.
         Sprawcy swoimi działaniami wyrządzili w mieniu firm leasingowych i ubezpieczeniowych znaczne szkody, sięgające ponad 4 miliony zł.
Materiał zebrany w śledztwie umożliwił przedstawienie zarzutów popełnienia przestępstw związanych z działalnością grupy- głównie oszustw kwalifikowanych z art. 286§1 kk - łącznie 23 osobom. Wobec siedmiu z nich zarzuty uzupełniono o działanie w zorganizowanie grupie przestępczej (art. 258§1 kk).
         W dniach od 28 września do 2 października br. wykonano szereg czynności związanych z zatrzymaniami podejrzanych oraz ich przesłuchaniami w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Większość z nich – w świetle zebranych dowodów – przyznała się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.
        W celu zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa prokurator podjął decyzję o zastosowaniu środków zapobiegawczych. Wobec Marcina W. oraz jego najbliższego współpracownika – Damiana M., na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. W stosunku do pozostałych podejrzanych zastosowano natomiast nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazów opuszczania kraju. 
        Śledztwo pozostaje w toku.
        Przestępstwo oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości  jest zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 10 lat. Analogiczna kara grozi Marcinowi W. za kierowanie grupą. Sam zaś udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.
 

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2020-10-06 07:26  przez Katarzyna Wilińska 
Data ostatniej modyfikacji: 2020-10-06 07:26 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy