Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > rzecznik_wybrane > Wybrane sprawy wzbudzające zainteresowanie prasy lub o szczególnym wydźwięku społecznym w 2017r.  

rzecznik_wybrane: Wybrane sprawy wzbudzające zainteresowanie prasy lub o szczególnym wydźwięku społecznym w 2017r.

Tytuł

Wybrane sprawy wzbudzające zainteresowanie prasy lub o szczególnym wydźwięku społecznym w 2017r. 

Treść

1. Komunikat dotyczący zwolnionej ze służby asesor Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu.
 
Dnia 20 lutego 2017 roku, niezwłocznie po zapoznaniu się z okolicznościami kolizji drogowej z udziałem asesora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu, do której doszło w godzinach południowych, z uwagi na przebieg zdarzenia, w tym stwierdzony badaniem stan nietrzeźwości kierującej,  Prokurator Okręgowy  w Bydgoszczy podjął decyzję o jej zawieszeniu w czynnościach służbowych oraz natychmiastowym odsunięciu od tychże czynności  - z uwagi na uchybienie godności urzędu oraz brak gwarancji należytego wykonywania obowiązków.
Dnia 21 lutego 2017 roku w godzinach rannych Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego, podjął decyzję o zwolnieniu   asesora  ze służby w trybie art. 172 par. 1 i art. 174 par. 3 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze, uznając, iż przebieg zdarzenia świadczy o tym, iż asesora nie cechuje nieskazitelny charakter, która to cecha wymagana jest – zgodnie z art., 75 par. 1 pkt 2  cytowanej Ustawy – do wykonywania zawodu prokuratora i asesora prokuratorskiego.
Niezależnie od podjętych decyzji personalnych, w sprawie prowadzenia  przez asesora Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu  toczy się postępowanie karne, które – z uwagi na konieczność zachowania bezstronności – prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.
 
2. Akt oskarżenia dotyczący handlu ludźmi.
 
W dniu 25 kwietnia 2017r. Prokuratura Rejonowa w Szubinie, po przeprowadzeniu śledztwa o sygn. 1 Ds. 625.2016, skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko małżeństwu – Wojciechowi i Marii H. oraz ich synowi Patrykowi H., którym zarzucono m.in. znęcanie się nad przymusowymi pracownikami oraz handel ludźmi, tj. przestępstwa z art. 207 par 1 i 3 kk i 189a par. 1 kk.
W toku śledztwa ujawniono m.in., iż oskarżeni, wykorzystując krytyczne położenie oraz stosunek zależności w stosunku do znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej osób, podstępem werbowali pokrzywdzonych do pracy w ich gospodarstwie, obiecując zatrudnienie, a następnie – kwaterując ich w warunkach urągających godności ludzkiej - zmuszali do pracy fizycznej ponad siły, kierowali wobec nich groźby, poniżali, obrażali, stosowali przemoc fizyczną, w następstwie czego jeden z pracowników targnął się na własne życie.
W sprawie ustalono 5 osób pokrzywdzonych.
Za objęte aktem oskarżenia przestępstwa oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności.
 
3. Akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej.
 
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy  skierowała 30 czerwca 2017r. do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia w śledztwie prowadzonym pod sygn. V Ds. 21/11, dotyczącym działającej w latach 2009- 2011 w Bydgoszczy, Toruniu oraz na terenie innych miejscowości w kraju,  zorganizowanej grupy przestępczej, kierowanej przez Henryka L. oraz Marcina B., której celem było  popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, dokumentom oraz  przestępstw karno-skarbowych.
Postępowaniem  w tej sprawie prowadzono od 2011r., kiedy to do organów ścigania wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia na szkodę jednego z pokrzywdzonych przestępstwa polegającego na usiłowaniu wymuszenia od niego comiesięcznego haraczu  w kwocie 450 000 zł.
W efekcie przeprowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze Policji, pod nadzorem tut. Prokuratury, śledztwa zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, który pozwolił na objęcie aktem oskarżenia  34 osób, którym przedstawiono łącznie ponad 200 zarzutów  - zarówno zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i dopuszczenia się szeregu przestępstw związanych m.in. z:
- fikcyjnym tzw. karuzelowym obrotem towarami objętymi podatkiem VAT (i w efekcie narażenia podatku na uszczuplenie w znacznych kwotach),
- oszustwami na szkodę instytucji finansowych  ( głównie Banków, firm leasingowych),
- poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji finansowo-księgowej, w operatach szacunkowych oraz podrabianiem dokumentów, jak również posługiwaniem się takimi dokumentami przy wyłudzaniu kredytów oraz innego rodzaju wsparć finansowych,
- tzw. praniem brudnych pieniędzy,
- udzielaniem korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne (m.in. lekarzom wystawiającym zaświadczenia  o niezdolności do pracy oraz zaświadczenia potwierdzające niemożność stawienia na wezwanie organów prowadzących postępowania karne) oraz ich przyjmowaniem przez te osoby,
- utrudnianiem prowadzonych postępowań karnych, w tym składaniem fałszywych zeznań.
 
Niniejszy akt oskarżenia jest kolejną decyzją procesową kończącą postępowanie prowadzone w sprawie opisanej wyżej zorganizowanej grupy przestępczej.  Począwszy od 2012r. sukcesywnie kierowano bowiem  do Sądu akty oskarżenia oraz  wnioski o wydanie wyroków skazujących – które  usłyszało już łącznie kilkanaście osób.

Wygasa

 
Załączniki
Utworzony o 2017-05-23 15:12  przez Administrator 
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-10 13:37 , autor ostatniej modyfikacji: Administrator 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy