Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > po > abi  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
abi

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY

ul.Okrzei 10 85-317 BYDGOSZCZ

                       

INSPEKTOR

ANETA TRIEBWASSER

ADRES E-MAIL
iod@bydgoszcz.po.gov.pl

Zastępstwo:

HUBERT NAWROCKI, adres e-mail:

h.nawrocki@bydgoszcz.po.gov.pl

NUMER TELEFONU

523233164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


=

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oraz art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia  10.05.2018 r. (DZ. U. 2018  poz.1000) UODO, Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy informuje, że:
 
w rozum. art. 4 pkt 7 RODO oraz na podst. art.149 pkt 1 lit. b § 6 UODO
 
1. Administratorem danych osobowych jest odpowiednio:
 
a) Dla Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 10,
tel. 52 32-33-167, e mail: sekretariat@bydgoszcz.po.gov.pl
 
b) Dla Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Południe, w tym dla Działu ds. Wojskowych:
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Południe z siedzibą przy ul. Nowy Rynek 10,
tel, 52 34-77-610,  e mail: bydg.poludnie@bydgoszcz.po.gov.pl
 
c) Dla Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz – Północ:
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz – Północ z siedzibą przy ul. Przyrzecze 2-4,
tel, 52 34-77-500,  e mail: bydg.polnoc@bydgoszcz.po.gov.pl
 
d) Dla Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu:
Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu: z siedzibą przy ul. Roosevelta 23,
tel, 52 35-32-539, e mail: inowroclaw@bydgoszcz.po.gov.pl
 
e) Dla Prokuratury Rejonowej w Mogilnie:
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie z siedzibą przy ul. Benedyktyńskiej 5,
tel, 52 31-52-334, e mail: mogilno@bydgoszcz.po.gov.pl
 
f) Dla Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią:
Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią z siedzibą przy ul. Sądowej 1-3,
tel, 52 38-67-861, e mail: naklo@bydgoszcz.po.gov.pl
 
g) Dla Prokuratury Rejonowej w Szubinie:
Prokuratura Rejonowa w Szubinie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 14,
tel, 52 38-42-401, e mail: szubin@bydgoszcz.po.gov.pl
 
h) Dla Ośrodka Zamiejscowego w Żninie:
Prokuratura Rejonowa w Szubinie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 14,
tel, 52 38-42-401, e mail: szubin@bydgoszcz.po.gov.pl
 
i) Dla Prokuratury Rejonowej w Świeciu
Prokuratura Rejonowa w Świeciu z siedzibą przy ul. Sybiraków 9,
tel, 52 33-11- 816, e mail: swiecie@bydgoszcz.po.gov.pl
 
j) Dla Prokuratury Rejonowej w Tucholi:
Prokuratura Rejonowa w Tucholi z siedzibą przy ul. Świeckiej 23,
tel, 52 33-42-741e mail: tuchola@bydgoszcz.po.gov.pl
 
 
2.  Inspektorem ochrony danych, we wskazanych w punkcie drugim jednostkach, jest Pani Aneta Triebwasser, tel. 52 32 -33-164,  e mail iod@bydgoszcz.po.gov.pl , która wykonuje zadania określone w art. 39 RODO
 
 
3. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:
 
a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
 
d) współpraca z organem nadzorczym;
 
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 
 
4. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania
 
Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy