Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > po > arch_zak  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
arch_zak

REJESTRY I EWIDENCJA

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 

 

 

 

 

W prokuraturach okręgu bydgoskiego prowadzi się następujące repertoria i rejestry według ustalonych wzorów:

 

 Ewidencję zasobu archiwum zakładowego stanowią:

 

 

1.

spisy zdawczo – odbiorcze materiałów przekazanych do archiwum

2.

wykazy spisów zdawczo – odbiorczych

3.

kartoteka udostępnienia akt

4.

spisy zdawczo – odbiorcze materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego

5.

spisy akt wybrakowanych i przekazanych do zniszczenia wraz z protokołami brakowania akt kategorii "B" i wydanymi przez państwowe archiwum zezwoleniami na zniszczenie akt

 

Karty udostępnienia akt przechowywane są w archiwum przez okres dwóch lat, pozostałe w/w urządzenia ewidencyjne stanowią dokumentację kategorii "A"
i przechowywane są w archiwum.

Spisy zdawczo – odbiorcze dokumentacji przyjętej na przechowanie prowadzi się w oddzielnych teczkach dla kategorii "A" i kategorii "B" w dwóch zbiorach:

 

 

zbiór I

stanowią pierwsze egzemplarze spisów zdawczo – odbiorczych, ułożone według kolejności numerów porządkowych w poszczególnych latach kalendarzowych, pod którymi zostały zarejestrowane w wykazie spisów

zbiór II

stanowią egzemplarze spisów zdawczo – odbiorczych przechowywane w teczkach prowadzonych oddzielnie dla poszczególnych komórek organizacyjnych


>>>POWRÓT DO INFORMACJI

Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy