Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > statystyka > 2008  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
2008

DANE STATYSTYCZNE. ROK 2008 

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu
 i niezwłocznie przekazywane do rozpoznania właściwym prokuratorom.

W  2008 r. do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 27 340 spraw, w tym :

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

142

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe

7 503

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ

6 890

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu

3 410

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie

1 077

Prokuratura Rejonowa w Nakle

1 941

Prokuratura Rejonowa w Szubinie

1 476

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie

924

Prokuratura Rejonowa w Świeciu

2 250

Prokuratura Rejonowa w Tucholi

1 727

 

Załatwiono  27 700  spraw, w tym :

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

154

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe

7 639

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ

7 028

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu

3 459

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie

1 102

Prokuratura Rejonowa w Nakle

1 925

Prokuratura Rejonowa w Szubinie

1 481

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie

913

Prokuratura Rejonowa w Świeciu

2 249

Prokuratura Rejonowa w Tucholi

1 750

 

Spośród załatwionych 27 700 spraw zakończono :

aktem oskarżenia 9 384

odmową wszczęcia postępowania

3 437

umorzenia i wnioski o umorzenia

389

zawieszone

1 078

tyb przyspieszony

323
umorzenia wobec niewykrycia sprawcy 3 388
pozostało do załatwienia spraw 2 206

Skierowano do sądów:

wniosków o tymczasowe aresztowanie

905

sądy nie uwzględniły

64

Łącznie zastosowano 1 772 środków zapobiegawczych, w tym :

dozorów policji

1 102

poręczeń majątkowych

451

zakazów opuszczania kraju

163

 

Wniesiono apelacji i sprzeciwów

Skierowano 811

Rozpoznano

395

Uwzględniono

249

 

W czwartym kwartale 2008 roku, w okręgu bydgoskim przeprowadzono jedną kontrolę jednostki rejonowej.
Zarządzeniem Nr 64/08 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w dniach od 4 do 17 listopada 2008 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej w Mogilnie. Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania prokuraturą, sprawowania nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy wyników pracy, wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów i pracowników sekretariatu, oraz prawidłowości i poziomu pracy w toku realizacji ustawowych zadań.
Kontrolą objęto działalność w okresie od 1 stycznia do 30 września 2008 roku.
Prokuratura Rejonowa w Mogilnie uzyskała ogólną ocenę dobrą.

>>>POWRÓT DO STATYSTYKI

Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy