Przeskocz do głównej zawartości
 

Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

  
Portal informacyjny Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy > statystyka > 2009  

Obraz paska tytułu strony składników Web Part
2009

Statystyka

DANE STATYSTYCZNE. ROK 2009 

Sprawy wpływające do prokuratur okręgu bydgoskiego rejestrowane są w kolejności wpływu
 i niezwłocznie przekazywane do rozpoznania właściwym prokuratorom.

W  2009 r. do prokuratur okręgu bydgoskiego wpłynęło 28 537 spraw, w tym :

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

99

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe

7 496

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ

7 409

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu

3 666

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie

1 111

Prokuratura Rejonowa w Nakle

1 896

Prokuratura Rejonowa w Szubinie

1 656

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie

1 108

Prokuratura Rejonowa w Świeciu

2 218

Prokuratura Rejonowa w Tucholi

1 878

 

Załatwiono za 28 658  spraw, w tym :

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy

96

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Południe

7 583

Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz Północ

7 417

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu

3 698

Prokuratura Rejonowa w Mogilnie

1 110

Prokuratura Rejonowa w Nakle

1 897

Prokuratura Rejonowa w Szubinie

1 646

Ośrodek Zamiejscowy w Żninie

1 102

Prokuratura Rejonowa w Świeciu

2 232

Prokuratura Rejonowa w Tucholi

1 877

 

Spośród załatwionych 28 658 spraw zakończono :

aktem oskarżenia 10  053

odmową wszczęcia postępowania

3 461

wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania

383

wnioskiem o rozpoznanie w trybie przyspieszonym

130

wnioskiem  umorzenie w trybie art. 324 kpk

18
umorzenia wobec niewykrycia sprawcy 3 082
zawieszono 701
pozostało do załatwienia spraw 2 085

Skierowano do sądów:

wniosków o tymczasowe aresztowanie

967

sądy nie uwzględniły

68

Łącznie zastosowano 2 084 środków zapobiegawczych, w tym :

dozorów policji

1 245

poręczeń majątkowych

512

zakazów opuszczania kraju

227

 

Wniesiono apelacji i sprzeciwów

Skierowano 714

Rozpoznano

352

Uwzględniono

228

 

W 2009 roku w okręgu bydgoskim została przeprowadzona jedna wizytacja.

Zarządzeniem Nr 62/09 Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w dniach od 16 do 24 listopada 2008 r., została przeprowadzona wizytacja Prokuratury Rejonowej w Tucholi

Przedmiotem wizytacji była ocena organizacji i metod pracy, podziału czynności, sposobu kierowania prokuraturą, sprawowania nadzoru służbowego, działań podejmowanych w celu poprawy wyników pracy, wypełniania obowiązków zawodowych przez prokuratorów i pracowników sekretariatu, oraz prawidłowości i poziomu pracy w toku realizacji ustawowych zadań.

Kontrolą objęto działalność w okresie od 1 stycznia do 30 września 2009 roku.

Prokuratura Rejonowa w Tucholi uzyskała ogólna ocenę dobrą.

 

>>>POWRÓT DO STATYSTYKI

Copyright © 2009 - 2018 Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy